tole, s.r.o.

Spoločnosť tole, s. r. o. sa zaoberá:

 

1            výkonom odborných prehliadok a odborných skúšok plynových zariadení;

2            poradenstvom v oblasti plynových zariadení;

3            vzdelávaním zodpovedných osôb na obsluhu plynových zariadení;

4            spracovaním dokumentácie:

a)         revízne knihy plynových zariadení;

b)         prevádzkové predpisy;

c)          harmonogram odborných prehliadok a odborných skúšok plynových zariadení;

Kontakt:

 

tole, s.r.o.

Slobody 2749/44, 058 01  Poprad

 

Tel. 0915.339.399

Email: tole@tole.sk

 

 

Odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení ponúkame v rozsahu: